Triforce Consultancy
inzicht & overzicht
Home

TriForce Consultancy is een professionele ICT-adviseur die bedrijven en instellingen helpt bij de verdere professionalisering van het ICT-beheer. Hierbij worden de inspanningen en investeringen van het verleden gerespecteerd, maar waar nodig worden aanpassingen voorgesteld en onderbouwd.

TriForce Consultancy opereert vanuit een zuiver objectief en onafhankelijk standpunt, met het belang van de klant als uitgangspunt.
Het verkrijgen van inzicht & overzicht zijn kenmerkend voor de werkwijze van TriForce Consultancy, zodat u als klant de mogelijkheid krijgt om belangrijke keuzes te maken, nu en in de toekomst.

TriForce participeert tevens in een nieuw initiatief: Asset Experts.
Asset Experts is een onderneming welke zich richt op die activiteiten binnen de ICT-organisatie die over het algemeen weinig aandacht krijgen: inventariseren, registreren, analyseren  en rapporteren van alle ICT-componenten binnen een organisatie. Deze zaken zijn ook wel bekend onder de noemer “configuratiebeheer”.

Asset Experts biedt een dienstverlening die ICT-organisaties niet alleen helpt bij het inrichten en vormgeven van deze beheerprocessen, maar voert dit configuratiebeheer ook uit. Denk maar aan een administratie­kantoor. Ook zij verzorgen die zaken waar een bedrijf moeilijk zelf aan toekomt, maar welke wel nodig zijn voor een juiste bedrijfsvoering.
Door het configuratiebeheer uit te besteden kunnen ICT-organisaties zich richten op de zaken waar ze wel goed in zijn: het inrichten en beheren van informatiesystemen en het onderhouden van de kennis die daarvoor nodig is. In de tussentijd zorgt Asset Experts voor een actuele en accurate ICT-administratie, zodat als het nodig is de juiste informatie direct beschikbaar is, in iedere gewenste vorm. Hierdoor kunnen ICT-organisaties en hun (interne) klanten zich richten op de eigen kernactiviteit.

 

Asset Experts: “we fuel your decisions”.

Voor meer informatie:
www.assetexperts.nl